Etikettspråk-i-framtiden
Läst 9336 ggr
bruna
2011-03-08, 14:49

Språksituationen i Sverige

Hej alla! Jag läser svenska och gör en liten undersökning som gäller dialekter och regionala varieteter i svenska språket. Det finns en stor diskussion omkring detta. Å en sida betraktas dialekter som en del av kulturarv men å andra sidan genomgår dialekter en ständigt förändring. Många människor anser att dialekter ska främjas som minoritetspråk men dialekter som skiljer sig så starkt från svenskans grammatik och ordförråd kan inte användas i media. Vad tycker ni om detta? Vilka attityder till dialekter och regionala varieteter har ni? Måste man lagstifta om dialekter i språklag för att främja dem?

raphanus
2011-03-09, 16:56
#1

Jag tror att naturliga tendenser är starkare än vilka lagar som helst. Språkdöd är lika naturligt som människodöd.

Inkanyezi
2011-03-10, 15:39
#2

Jag ser inte heller något skäl att särbehandla dialekter med syfte att bevara dem. Vill folk ändra sitt språk, så låt dem göra det. De dialekter jag hörde för ungefär fyrtio år sedan i Blekinge talas nu bara av mycket gamla människor. Språket har ändrat karaktär, blivit mera likriktat och anpassat till den svenska som talas i media, framför allt television. Fortfarande finns fonetiska drag kvar och språkmelodi, men ordförrådet har tappat i stort sett alla säregna uttryck, och de mest avvikande fonetiska variationerna har försvunnit.

Precis som de lantliga dialekterna på så sätt förändras, förändras ju också de dialekter som mer förknippas med uppsvenska, som stockholmska och uppsalamål. Den typiska intonation som användes i skärgården förr har jag inte hört på ganska länge nu. Senast för ungefär trettio år sedan.

Språket är ett verktyg, och det förändras hela tiden. Det dör inte, det byter skepnad. Jag talar ju ett par främmande språk också, och det ger kanske mer överblick och förståelse för hur olika dialekter kan vara mer eller mindre värda att vårda. Ganska typiskt för vissa dialekter är att man talar otydligt, och det tycker jag definitivt inte är någonting att odla. Ser jag till spanskan, så förekommer vårdat språk inom alla de olika länder där spanska talas, men många dialekter brister i klarhet, vilket inte bara gör det svårare för folk som inte är från trakten, utan också för dem som har samma dialekt.

Jag tycker i så fall att det är av större värde att vårda språket genom att sträva efter att tala tydligt och att söka förvissa sig om att mottagaren förstår. Det hindrar inte att man talar dialekt, men dialekten bår rimligen underordnas, och så har i stort sett alla dialekter som jag har varit i kontakt med utvecklats. Det underlättar förståelsen mellan folk som kommer från olika landsändar.

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

Nina
2011-03-18, 23:18
#3

Vill folk prata i dialekt gör det mig ingenting.
Men att jag gillar inte när folk skriver i dialekt.

För visst lär vi oss alla samma svenska i skolan?

maxiq
2011-03-18, 23:50
#4

Inledningen av Första Moseboka på ångermanländska nedskriven av Nicke Sjödin (salig i åminnelse):

Från början gjorle Gu himmelen å jorla.

Å jorla va ålldeles tom, å mörkre va ommanför brådjupe å aan åt Gu flög över vattn.

Å Gu sae: ”Nu skö ä bli ljust”; å då vart ä ljust.

Å Gu såg att ljuse dä va grejer dä; åsse skjeld´n ä dänn ljuse ifrån mörkre.

Å Gu kålle ljuse för dan å mörkre kålle´n för natta. Å dä vart ättemedan å dä vart måran förstdan.

Å Gu sae: ”Nu skö ä bli na sorts lannfäste mitt i vattn som skjeln ene vattn från annre.

Å Gu gjorle ä dänn fäste å skjelde vattn önner fäste från vattn omma fäste; å dä vart på dä vise.

Å gu kålle ä dänn fäste för himmelen. Å dä vart ättermedan å dä vart måran annerdan.

Skrattande


"On the internet You can be anything you want.
It is strange that so many choose to be stupid"

[DaBiork]
2011-03-18, 23:55
#5

#4 Ren njutning att läsa!Glad

maxiq
2011-03-19, 00:05
#6

Jag kan inte låta bli att bjuda på mer njutning från samme författare. Dikten Lagledar'n

Lagledar va du
bar väskern å läst'n
å remnåla häri keps'n.

Om vi låg ônner
vä 5-0 i halvtid sa du:
»Dä gå fint, pojka.
Vi ta dom.«
Sen förlore vi
vä 9-0
å kaste lerbôxern
å benskydda på däg
å lova ti härms'n:
»Aldri mer nan fotboll.«

Men du tänne pipa å sa:
»Näste söndag ha vi Tåsjöa.
Dom ta vi.«

Ende kritiken du hade
va då vi sköt för löst:
«Si hôr han skjut!
Timotejen viks int!«

Men om dä va hårlskôtta
va'nt du sä noga
vart boll'n for:
»Jävla bra skôtt!
Hadd ä dänne gått in
hadd ä vorte mål!«

Lite retfull
kônne du vära,
å en gang skrek du
sä dä hörles
över hålv e Helgum:

»Lägg straffen du,
Nils Eric,
som ha tege student'n!«

Fali sne'n straff vart e.
Inge mål,
inge stabbskôtt ens.

Dä vart inkast,
å inge mer straffläggning
för min del.
Men bra mycke poänga
skräpa vi ihop
tack vare taktiken
du lärd oss
då dä stog 0-0:
»Spärk en
åt hälvet!«
Hur feck du na pengar
å räck tell?
Int' fanns nan Bingo
å int' feck vi na tå kommun.

Likt förbannat
åkt vi buss
bå åt Graninge
å åt Norråker.

Ibland feck bussförarn
spela vänsterytter.

Han va in't sämst.


"On the internet You can be anything you want.
It is strange that so many choose to be stupid"

raphanus
2011-03-19, 00:16
#7

#4/6 - Man ska ju höra Nicke Sjödin tala själv. Det är en fröjd för örat!

[DaBiork]
2011-03-19, 00:16
#8

#3 Ber ödmjukast om att få ha avvikande åsikt, det maxiq ger prov på tycker jag är nåt av det vackraste man kan läsa!

maxiq
2011-03-19, 00:22
#9

Visst ska man höra Nicke tala själv men jag hör hans röst när jag läser hans texter.


"On the internet You can be anything you want.
It is strange that so many choose to be stupid"

raphanus
2011-03-19, 00:25
#10

#3 - Visst lär vi oss alla samma svenska i skolan, men många av oss har också med oss en svenska hemifrån som ibland avviker markant från skolsvenskan.

raphanus
2011-03-19, 00:25
#11

#3 - Visst lär vi oss alla samma svenska i skolan, men många av oss har också med oss en svenska hemifrån som ibland avviker markant från skolsvenskan.

Nina
2011-03-19, 00:54
#12

#11 Förstår ändå inte varför man skulle skriva i dialekt, det är ju inte ens alla som förstår.

raphanus
2011-03-19, 11:16
#13

#11 - Inte alla förstår, det är sant. Men oavsett hur avancerad teknik vi utvecklar för inspelning av ljud, kommer det skrivna ordet för lång tid framöver vara det talade överlägsna på många områden. Vi kan fortfarande läsa Silverblbeln i original, men knappast komma åt innehållet på blott tjugo år gamla disketter. I betraktande av detta kan det vara av värde att kunna avfatta dialekt i skriven form, för att kunna dokumentera den lättare. Dialekter har ju en benägenhet att dö ut, eftersom riksspråksformer oftast får förtur. När min mor var liten kunde hon höra skillnad mellan sin egen dialekt och den som talades bara sex kilometer bort, men numera är dessa markanta skillnader utjämnade. Dock finns det gott om skriftlig dokumentation om hur man talade förr där hon bodde.

guraknugen
2011-03-19, 18:58
#14

Jag skriver ibland vissa ord på dialekt, exempelvis ”gôtt” och liknande, men bara i mindre formella sammanhang som chat och liknande. Får ändå en känsla av att det endast uppskattas av de som talar samma dialekt. Samma känsla får jag när jag läser texterna i #4 och #6, att det säkert hade varit kul om jag själv hade talat de dialekterna, men nu gör jag ju inte det, så det blir lite buskis över det hela.

LatMask
2011-03-25, 11:51
#15

Det behöver inte vara så utpräglade dialekter för min del, det räcker gott med en specielll språkmelodi för att jag ska känna "Aha, en västerbottning!"

Sen så är jag väldigt svag för dalmål i alla olika varianter. Jag utgår automatiskt från att folk från Dalarna är ärliga och hederliga, har i alla fall bara träffat såna…

Andina
2011-03-27, 20:36
#16

Men - helt fantastiskt underbara texter! Tack, Maxiq!!! 
Dä först' ja komå tänk på va' "Pistvakt"… som jag ba' äääälskar! :)

Allting är möjligt tills det är bevisat som omöjligt - och till och med då är det omöjliga
kanske bara omöjligt än så länge."  /Pearl Buck · Medarbetare på Healing

Upp till toppen