Etikettstilistik-film-tv-litteratur
Läst 6495 ggr
Lexieplexie
2011-02-09, 15:17

Stilistiken på Internet

Alla texter - bloggar, twitter, hemsidor - på Internet verkar vara kategoriserade efter ämne, alltså vad texten handlar om. Men om man snabbt vill sålla texter utifrån HUR någon skriver, alltså stilistiken vad gör man då? Jag efterlyser en större medvetenhet kring stilistiken på Internet och skriver om detta på min blogg Sköna konster: Nya sökmotorer kan lyfta Internet Jag vill gärna höra andras åsikter om detta.

raphanus
2011-02-12, 11:17
#1

TS - du kanske har en affärsidé där? Jag har aldrig hört talas om något liknande förr, men det är klart att det finns ett behov av att kunna sålla även i den dimensionen!

Det enda jag kan komma på i brådrasket är att söka på enstaka ord som kan vara stilmarkörer, såsom valen mellan dock/men, ner/ned, mig/mej och så vidare.

svenake
2011-02-13, 01:45
#2

ju/desto    borde väl vara en markör?

Lexieplexie
2011-02-14, 19:52
#3

Stilmarkörer som ni nämner avslöjar egentligen bara huruvida någon skriver korrekt eller inte (eller möjligtvis ungdomligt vv traditionellt). Det jag efterlyser att man ska kunna utläsa genom sökmotorer är vilken sorts genrestil eller berättarteknik skribenten använder. Här finns det oändliga kategoriseringar man kan göra, från större genreindelningar till specifika stilgreppsindelningar där, i båda fallen, termer kan hämtas från litteraturvetenskap, retorik, journalistik etc. Det är ju exempelvis stor skillnad på att läsa fakta och att läsa nonsens kring ett ämne. Båda genrerna har sin publik men med tydligare sökmotorer träffar vi snabbare rätt och skribenterna får nöjdare läsare.

Lill-Kisse
2011-02-14, 20:30
#4

Man skulle väl till att börja med kunna använda läsbarhetsindex. Så här har det förklarats i ett urklipp jag sparat:

"Läsbarhetsindex (LIX) kan användas för att få uppfattning om hur lätt eller svår en text är att läsa. LIX är baserat på medeltalet ord per mening och andelen långa ord (ord med fler än sex bokstäver) uttryckt i procent. Det finns flera olika läsbarhetsindex, men i Sverige är LIX det mest använda. LIX utvecklades på 1960-talet av pedagogikforskaren Carl-Hugo Björnsson."

För att kontrollera om jag själv skriver på den nivå jag eftersträvar, har jag använt mig av LIX på texterna i min blogg.

Det borde väl gå att lägga till läsbarhetsindex som en faktor att välja på. Hellre det är vilka bloggar som är mest läst just idag och liknande värdelös information.

Inkanyezi
2011-02-15, 10:04
#5

Läsbarhetsindex säger ju ändå väldigt lite om innehållet i texten, vilket nästan alltid torde vara det mest intressanta när man gör en sökning.

Vissa stilistiska drag är ju lätt att inkludera i en sökning även med de vanliga sökmotorerna; man kan exempelvis lägga in ord som enbart tillhör fackspråk, och som är osannolika i en mer allmän text.

Jag är lite mer störd av sökmotorernas brist på "artificiell intelligens". Om jag exempelvis söker på "tiazid" får jag inga träffar på "thiazid" utom möjligen i de två första där Google frågar mig om jag egentligen ville söka på "thiazid". Ändå är det uppenbart för varje tänkande individ att jag inte gör skillnad på de två stavningarna om jag inte specifikt är ute efter att se frekvensen av den ena kontra den andra i texterna som är publicerade.

Och det visar med önskvärd tydlighet att varje avancerad finess man lägger in måste kunna styras av användaren, så att man själv kan avgöra om samma ämne ska komma upp oavsett stavning, eller om man särskilt är ute efter den speciella stavningen.

Och visst kan LIX vara en parameter att kunna inkludera, om man skulle vilja ha LIX som sökbegrepp, men jag har väldigt svårt att tänka mig att det skulle ge mig någonting av värde.

Lill-Kisse
2011-02-15, 21:34
#6

#5 Det lär ska finnas flera olika läsbarhetsindex. Tyvärr vet jag inte vilka varianter som finns. Dessutom bör de väl gå att utveckla?

Den variant jag har testat, visar åtminstone om texten går att läsa och lite om nivån. Texter med dåligt språk, felstavade ord och andra språkliga fel som jag inte har lust att läsa (oavsett ämne) bör man förhoppningsvis kunna sortera bort.

Upp till toppen