Annons:
Etikettgrammatik
Läst 1487 ggr
vakula238
2019-02-17, 19:49

Grammatiken

Hej alla!

Jag behöver ditt hjälp. Jag studerar svenska på universitetet och det är viktigt för mig att skriva ett bra arbete som handlar om futurumformer i svenska språket. Jag måste skriva 30 sidor av texten men jag vet inte vad jag ska jag börja med och vad är betydelsefullt att visa i det här arbetet. 

Om du har idéer, låt mig veta!     

Tusen tack!

Annons:
raphanus
2019-02-19, 12:15
#1

Det finns ingen grammatisk futurumform på svenska, utan futurum bildas med hjälpverben ska (plus infinitiv) eller kommer att (plus infinitiv). Presens fungerar ofta som futurum.

Exempel:
Jag åker till Malmö i morgon.
Jag ska åka till Malmö i morgon.
Jag kommer att åka till Malmö i morgon.

Det finns en gradering av bestämdhet i de här tre sätten att uttrycka sig, där det sista alternativet antyder att personen verkligen har en konkret plan och är helt säker på att det kommer att hända.

Svenskan har också tempuskongruens, vilket innebär att tempuset i bisatsen ofta rättar sig efter tempuset i huvudsatsen. Det kan alltså hända ibland att ett skeende som än så länge är planerat till framtiden ändå uttrycks med en dåtidsform.

Exempel:
Han säger att han ska åka på tisdag.
Han sa att han skulle åka på tisdag.

I den andra meningen kan det alltså vara så att han ännu inte har åkt, men futurumformen bildas ändå av skulle + infinitiv, eftersom den rättar sig efter preteritumformen sa i huvudsatsen.

Jag vet inte hur du har tänkt att lägga upp arbetet, men det kan ju t ex vara intressant att göra en kontrastiv beskrivning, där du tar upp skillnader mellan svenska och ditt modersmål.

Upp till toppen
Annons: