Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (2) Senaste inläggen

- Allmänt om sajten och iFokus - Medlemmar - var bor ni? - Medlemmar presenterar sig - Off topic (OT) Artificiell intelligens Boktips Fonologi och fonetik Grammatik Konstruerade/fiktiva språk Kroppspråk Lagar och lagstiftning Länkar - Föredrag Länkar - Ordböcker/lexikon Länkar - Radio/TV Länkar - Tidningar/hemsidor Råd och tips Semantik Skriftspråk - Stavning/Ortografi Skriftspråk - Tryck och grafik Språk i framtiden Språk i förändring Språkgrupp - Språk i Europa Språkhistoria Stilistik - Chattspråk/SMS-språk Stilistik - Dialekter/lokala varianter Stilistik - Korsord och korsordsord Stilistik - Kvinnligt/manligt språk Stilistik - Lyrik, dikt och poesi Stilistik - Lånord Stilistik - Maktspråk Stilistik - Ordspel och ordlekar Stilistik - Ordstäv och ordspråk Stilistik - Slang Stilistik - Språk i film, tv och litteratur Stilistik - Stilblommor, tidningsankor, tryckfel Stilistik - Ungdomligt språk Stilistik - Ålderdomligt språk Tal-, läs- och skrivsvårigheter Teckenspråk Utdöda/döende språk Vad betyder ordet/meningen? Vad kallas saken/företeelsen? Översättning/tolkning Översättningsgrodor Övrigt
Stilistik - Stilblommor, tidningsankor, tryckfel

Klyva eller kapa?

2011-06-25 15:40 #0 av: Jalking

Varför har journalister så svårt att skilja på klyva och kapa?

"Kollisionen var så kraftig att bilen klövs på mitten" läser man ofta i kvällstidningarna. Borde innebära att bilen har delats längs med motorhuven, mellan förar- och passagerarsätet, i mitten av baksätet och bakluckan.  Bilens högra och vänstra sida ligger var för sig. Eller?

Här är ett ännu mera fel exempel. "Bilen har klyvt av lyktstolpen ett par meter upp på stammen." En stolpe av trä som borde väl definitivt klyvas på längden och kapas på tvären.  En stolpe har väl för övrigt inte direkt någon stam heller.

Hur gör journalister när de klyver ved? Använder de yxa eller såg?

Anmäl
2011-06-25 21:30 #1 av: raphanus

Jag tror att journalisterna i de här fallen betraktar "kapa" som någonting avsiktligt, medan "klyva" betecknar något som mer beror på slumpen. Om man kapar något, gör man det med utsikten att kunna beräkna på förhand hur stora bitarna av det kapade ska bli. Om man klyver något, kan bitarna bli lite olika stora.

Om en journalist skriver att en bil blir kluven mitt itu, vare sig det nu är på längden eller tvären, så gör journalisten troligen det för att understryka att det handlar om en oförutsedd händelse, alltså en olycka. Däremot, om det skulle handla om ett bilbygge, där man avsiktligt delar en bil i två delar för att bredda, smala till, förlänga eller förkorta den, tror jag att journalisten hellre skulle välja ordet kapa.

Anmäl
2011-06-26 00:51 #2 av: Ephraim

Frågan är om "klyva" verkligen har en så snäv betydelse i allmänspråket. Säkerligen har det en viss mer precis användning i ett visst fackspråk men det innebär ju inte att övriga användningar är fel i mer allmänspråkliga sammanhang.

SAOB skriver som första betydelse av ordet: '(gm ett kraftigt hugg l. slag l. med skärande redskap) dela l. stycka (ngt), i sht i längdriktningen". Notera "i sht i längdriktningen' men alltså inte endast i längdriktningen. Den första underbetydelsen är mycket riktigt 'i eg. anv.; i sht i fråga om delning av trä l. sten medelst yxa, slägga kil, såg o. d.; i sht i fråga om delning på det sätt som är det naturliga för materialet, t. ex. trä längs fibrerna.' Det är nog den äldsta betydelsen.

Men en annan användning '(med kniv o. d.) skära (ngt) midt itu' går också långt tillbaka, till 1600-talet åtminstone. I vissa av SAOB:s exempel till är det tydligt att föremål delas just på längden, vad gäller andra t ex "klyva en melon" är det mindre tydligt... Vad gäller första bilexemplet tror jag närmast det är denna användning som avses, alltså att klyva närmast betyder 'dela på mitten' utan direkt avseende på riktning.

Det finns också en utvidgad användning "allmännare: dela (ngt i delar)." Exemplen går tillbaka till 1700-talet.

Det andra exemplet med en trästolpe som klyvs några meter upp är möjligen att sträcka lite väl på ordets användning. Men det första tycker jag inte alls låter konstigt. På det sättet tycks ordet ha använts väldigt länge.

Anmäl
2011-06-26 14:05 #3 av: parsley

Stocken kapades i lagom längder som sedan klyvdes till ved.

Att klyva innebär att något delas i fiberriktningen, medan att kapa innebär att något något delas tvärsöver fibrerna.

Anmäl
2011-06-26 14:47 #4 av: Linnea

#2 "i sht i längdriktningen", vad står sht för?

Skynda långsamt så går det fortare
Sajtvärd på
Fälttävlan

Anmäl
2011-06-26 14:51 #5 av: Emo

i sht betyder i synnerhet

 Värd på  Pyssel och medarbetare på Pärlpyssel  och Psykologi
Mina figurer: http://parlkonst.se/
Emo, ägare till Emos Shop sen 1973

Anmäl
2011-06-26 15:20 #6 av: Linnea

#5 Aha tack.

Skynda långsamt så går det fortare
Sajtvärd på
Fälttävlan

Anmäl