2016-04-01 13:29 #0 av: Magi-cat

Ett efterlängtat hjälpmedel om man tycker det är för svårt med dialekter! Cool Nu finns det en praktisk app! 

"– Min del i det hela har ju varit att ta fram dialektinspelningar från hela Sverige för att få med så många dialekter i den här appen som möjligt för att därefter vi samlat dialektinspelningarna i en databas. Sedan har mina kollegor, talteknologerna på Chalmers och Göteborgs Universitet, löst det tekniska, säger Lena Wenner, forskningsarkivarie dialekter."

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/toktolken-den-nya-sprakappen

Gratis är den också!Lipar

"Och prototypen av Toktolken finns gratis att hämta på den här länken: Ny språkapp – Toktolken"