Etikettöversättning-tolkning
Läst 1534 ggr
lofgal
2016-06-01, 09:50

Någon som är duktig på engelska och vill mig?

Hej 🙂 Jag är en tjej som skriver examensarbete i förskollärarprogrammet och behöver lite hjälp med min engelska! Är det någon som är duktig får ni gärna hjälpa mig att översätta detta: 

Biologi på landsbygdens respektive tätortens förskolor

En intervjustudie om eventuella skillnader beroende på förskolans geografiska placering. 

Jag fick nerslag på denna översättning: 

Biology in rural areas and in the urban preschool

An interview about eventual differences depending on the grapic location of the preschool

Sedan har vi även abstraktet, som är lite längre: 

Forskning visar att undervisningskunskaperna i biologi är låga hos förskolepedagoger. När det gäller förskolebarnen har undersökningar däremot visat att deras motivation för att lära sig ämnet är goda varför pedagogerna måste ändra sin attityd gentemot de naturvetenskapliga områdena.

Syftet med studien var att undersöka om och i så fall hur arbetet med biologi skiljer sig mellan förskolor i tätorten respektive landsbygden, samt undersöka om det fanns någon skillnad på pedagogers syn gällande ämnet biologi. Sju pedagoger har blivit intervjuade genom metoden semistrukturerade intervjuer. Resultatet indikerar att man på landsbygdsförskolorna arbetar i bredare utsträckning med biologi än vad man gör i tätortens förskolor. Det visades även att synen på biologi skiljer sig hos pedagoger men huruvida detta beror på förskolans placering eller inte är svårt att fastställa. Mycket av den tidigare forskningen bekräftas i denna studies resultat.

Min översättning här fick också nerslag:

Research shows that preschool teacher’s educational skills in biology are low. However, studies indicate that preschool children’s motivation to learn biology is good and therfore teachers need to change their attitude towards the subjects of science.

The purpose of this study was to examine whether, and if so how, the biology education differs between preschools in the urban and rural areas, and examine if there was any difference in teachers’ views regarding the subject of biology.

Seven teachers have been interviewed using the method of semi-structured interviews. The results indicate that the rural preschools are working with biology in a wider extent compared to the preschools in the urban areas. It was also shown that the views regarding biology differs between educators but whether this is due to the preschools location or not is difficult to determine. Much of the research is confirmed in this study's results.

Vore oerhört tacksam ifall någon ville hjälpa mig! Börjar få lite panik nämligen… ska va inlämnat på torsdag 😢 Och jag känner verkligen ingen som kan skriva engelska så bra…

Niklas
2016-06-01, 10:49
#1

Ett tips är att översätta dina engelska texter tillbaka till svenska. Då brukar man se lättare vad som är fel. "Biology in rural areas and in the urban preschool" Ungefär "biologi i landsbygdsområden och i tätorts-förskolor". Du vill säga att det är en jämförelse mellan förskolor på landsbygden respektive i tätorter, vilket inte riktigt är vad du har skrivit. "Biology in rural and urban preschools respectively" skulle jag skriva, fast jag är inte språkvetare så vänta på någon mer kunnigs förslag. :-)

Vänliga hälsningar, Niklas Ha en bra dag! 🎈
lofgal
2016-06-01, 16:48
#2

Tack ! Ja det är så svårt bara tycker jag… har verkligen svårt för den "akademiska" engelskan…

Upp till toppen