2017-11-20 18:29 #0 av: Carmarino

Om man är osäker på hur man skriver så är den här sidan till stor hjälp.

https://tt.se/tt-spraket/

TT-språket är en samling skrivregler, ord och begrepp till hjälp för alla som skriver. Reglerna är utformade för TT:s egna medarbetare, men de följs i stor utsträckning av svenska medier och av personer som gillar språk.