Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (2) Senaste inläggen

- Allmänt om sajten och iFokus - Medlemmar - var bor ni? - Medlemmar presenterar sig - Off topic (OT) Artificiell intelligens Boktips Fonologi och fonetik Grammatik Konstruerade/fiktiva språk Kroppspråk Lagar och lagstiftning Länkar - Föredrag Länkar - Ordböcker/lexikon Länkar - Radio/TV Länkar - Tidningar/hemsidor Råd och tips Semantik Skriftspråk - Stavning/Ortografi Skriftspråk - Tryck och grafik Språk i framtiden Språk i förändring Språkgrupp - Språk i Europa Språkhistoria Stilistik - Chattspråk/SMS-språk Stilistik - Dialekter/lokala varianter Stilistik - Korsord och korsordsord Stilistik - Kvinnligt/manligt språk Stilistik - Lyrik, dikt och poesi Stilistik - Lånord Stilistik - Maktspråk Stilistik - Ordspel och ordlekar Stilistik - Ordstäv och ordspråk Stilistik - Slang Stilistik - Språk i film, tv och litteratur Stilistik - Stilblommor, tidningsankor, tryckfel Stilistik - Ungdomligt språk Stilistik - Ålderdomligt språk Tal-, läs- och skrivsvårigheter Teckenspråk Utdöda/döende språk Vad betyder ordet/meningen? Vad kallas saken/företeelsen? Översättning/tolkning Översättningsgrodor Övrigt
Grammatik

Perfekt part/imperfekt i svenskan visavi engelskan

2015-05-01 17:17 #0 av: sarralim

Hej!

Det är möjligt att denna fråga redan avhandlats här på sajten, men jag har inte kunnat hitta den. Jag ber om ursäkt om det blir tjatigt.

Jag är (självlärd) översättare (utbildad till journalist) och är bosatt i England sedan många år.  Jag jobbar för tillfället med textningsjobb, vilket ju innebär en viss teknik. Mindre är alltid mer; komprimering är guld.

Jag har alltid gått mer på intuition än regler när det gäller grammatik Generad - men jag har relativt lätt för språk och det har alltid funkat. Nu är jag emellertid förvirrad. Vid ett par tillfällen i min återkoppling har korrekturläsaren markerat att jag felaktigt använt imperfekt/preteritum i min svenska översättning, när det istället borde ha varit perfekt particip. Den engelska texten har dock använt imperfekt. Se nedan exempel av engelska vs. min svensk översättning:

''What happened? A lion attacked you?

''Blev du attackerad av ett lejon?''

men skulle (enligt korrekturen) ha varit : ''Har du blivit attackerad av ett lejon?''

(Scenen ifråga sker just nu)

Jag förstår inte riktigt varför perfekt particp skulle vara att föredra här. När jag försöker sätta mig in i hur jag själv skulle uttrycka mig, skulle jag fråga ''Vad hände?'' ''Blev du attackerad?'' alt. ''Attackerade den dig?''. Det handlar ju om ett direkt talspråk, vilket också är vad man som textare vill få fram - det är möjligt att detta skulle skrivas annorlunda i text, men nu handlar det om dialog och, enligt min mening, känns det mycket mer styltat att använda perfekt particip här.

Ytterligare ett exempel, men här handlar det om engelskans simple past tense, vilket jag förstått liknar imperfekt och  vilket brukar översättas till denna form i svenskan. Min översättning är åter kursiverad, korrekturens inom parentes.  Här kan jag hålla med om korrekturens förslag för de två första exemplen - men är konfunderad över att den sista meningen behållits i imperfekt. Tidsrummet i scenen är något oklar, men det handlar i alla tre fallen om något som inträffat relativt nyligen, dock ej i vardande ögonblick. Varför denna inkonsekvens när de alla tre utspelar sig samtidigt?

''What did you do to my cat?''

''Vad gjorde du med min katt''

(Vad har du gjort med min katt)

''Well I didn't hit him''

''Jag slog honom inte'' 

(Jag har inte slagit honom)

''But I did give him a powerful paralytic agent''

''Jag gav honom ett lugnande medel''

Kanske har jag blivit för påverkad av många år som 'engelskspråkig', eller så handlar det om den vanliga hemmablindhet man råkar ut för då man jobbar med texter.

Väldigt och ytterst tacksam för expertisens svar :) Och ursäkta att det blev lite långt...

S

Anmäl
2015-05-01 23:16 #1 av: Tjeja

Ska man återge en vardaglig konversation vill man väl återge andemeningen och känslan mer än textspråk?

Medarbetare på FågelmatningDjurparkerVilda djur och Politik i fokus.

Anmäl
2015-05-02 10:47 #2 av: kattöga
  • "'What happened? A lion attacked you?" ''Blev du attackerad av ett lejon?''men skulle (enligt korrekturen) ha varit : ''Har du blivit attackerad av ett lejon?''
    Om det ska va "Har du blivit attackerad...." Så borde första meningen vara "What has happened?" (Vad har hänt?). Tycker jag.....

Likadant med dom andra. 

  • ''What did you do to my cat?'' borde isf va "What have you done to my cat"
  • ''Well I didn't hit him'' borde isf va "Well I haven't hit him"

    o s v.

Alltså, nu går jag också på intuition, men jag tycker du har översatt korrekt....!

Hoppas du får ett bra svar från någon som går på kunskap (inte intuition som jag).

Tänk vad mycket spännande man kan lära sig, när man inser att man inte är så smart som man har trott!    /   Catta-Y

Meeow! 

Anmäl
2015-05-04 14:12 #3 av: sarralim

Tack Kattöga och Tjeja, för era reflektioner - de gav mig mod och styrka :) Skönt att höra att ni är på min sida...får gå på det så länge.

Om några ickeintuitiva språkvetare får syn på det här, så mottages fortfarande tacksamt tankar och ideer!

S

Anmäl
2015-05-04 20:00 #4 av: Ephraim

Valet mellan preteritum och perfekt är en av de största svårigheterna i svensk grammatik, liksom i engelsk. Väldigt ofta kan de två formerna användas för att beskriva samma situation och det kan vara svårt att sätta fingret på var skillnaden ligger. Det handlar mer om vad man vill fokusera på.

Generellt använder svenskan och engelskan perfekt (perfect) i ungefär samma situationer så för det mesta kan man översätta rakt av. Det är väl också skälet till att svenskar sällan ha så stora problem med engelskan på detta område.

Perfekt på både svenska och engelska har ett antal olika användningsområden som man nog måste skilja åt:

1. Resultativ perfekt

Hon har rest till Japan. (och är där fortfarande)

She has travelled to Japan.

Denna användning av perfekt är kanske den mest prototypiska och möjligen den svåraste att beskriva. Man kan väl säga att den uttrycker en avslutad händelse i dåtid med fokus på att den påverkar situationen i nutid. I exemplet ovan är ju händelsen i sig avslutad (resan) men detta påverkar ju den nutida situationen, kanske genom att personen inte kan närvara på ett möte.

2. Experientell perfekt

Han har varit i Japan. (vid minst ett tillfälle i sitt liv, men är inte där nu)

He has been to Japan.

Denna användning av perfekt talar om att någon har gjort något utan att det är viktigt när det skedde. I exemplet fokuseras alltså på att personen just nu är en upplevelse rikare, så att säga.

3. Universell perfekt (på engelska ofta perfect of persistent situation).

Han har varit sjuk i tre dagar. (och är det fortfarande)

He has been sick for three days.

Denna användning av perfekt används för att tala om en situation som har pågått en tid och som fortfarande pågår. Perfekt används då ihop med tidsadverb som anger utsträckning i tiden.

4. Nyhetsperfekt (perfect of recent past, "hot news").

Han har nyligen varit i Japan. (var han är nu och om han varit där förr vet vi inte)

He has recently been to Japan.

Denna användning uttrycker att något skedde nyss (och ofta används också ett tidsadverb såsom "nyligen" i kombination med perfekt). Användningen skiljer sig från 1 i att fokus inte är på den nuvarande situationen. I exemplet antar vi nog att personen kom tillbaka från sin resa, men om han är tillgänglig nu sägs inget om. Användningen skiljer sig också från 2 i det att det måste röra sig om något som skedde nyligen. Det kan ha varit personen i exemplets första besök i landet, eller så har han varit där flera gånger, det sägs inte.

———

Resultativ perfekt och nyhetsperfekt är nog de som är svårast att skilja från preteritum. Nyhetsperfekt kan nästan alltid bytas ut mot preteritum utan någon större skillnad i betydelse eller fokus:

Han har nyligen rest till Japan. ~ Han reste nyligen till Japan.

Kungen har precis anlänt. ~ Kungen anlände precis.

Fem kroppar har hittats i floden. ~ Fem kroppar hittades i floden.

I det sista exemplet används inget tidsadverb. Valet av perfekt kan dock i sig indikera att händelsen skedde nyligen. Hade det skett för flera år sedan hade man inte kunnat använda perfekt.

Resultativ perfekt kan också ofta bytas ut mot preteritum.

Har du blivit träffad? ~ Blev du träffad?

Have you been hit? ~ Were you hit?

En viss skillnad finns nog mellan perfekt och preteritum i dessa exempel men exakt vad skillnaden är beror mycket på sammanhanget. Perfekt antyder kanske att träffen ledde till en mer bestående skada, exempelvis. Någon jätteskillnad finns nog inte mellan svenska och engelska här, dock.

I vissa specifika fall finns dock en viss skillnad i hur svenskan och engelskan använder resultativ perfekt utan tidsadverb men det är ganska svårt att formulera allmänna regler. Ofta är svenskan dock lite mer benägen till att använda perfekt än engelskan. Ett exempel är vad gäller levande och döda personer.

Shakespeare wrote this play. ~ (Shakespeare has written this play.)

Shakespeare skrev den här pjäsen. ~ Shakespeare har skrivit den här pjäsen.

Engelska brukar skilja på levande och döda personer här. Varianten med preteritum används om döda och perfekt om levande personer. Det kan nog vara lite mer komplicerat än så i praktiken, men svenskan brukar hursomehelst inte göra den distinktionen och kan nog använda både perfekt och preteritum utan någon större skillnad.

———

Det är väldigt svårt att säga så mycket om dina exempel då de är lösryckta meningar. I princip fungerar både preteritum och perfekt i alla exempel. Perfekt kan användas antingen för att betona att händelserna skedde nyligen eller för att betona att resultatet av den fortfarande är relevant. Någon större skillnad mellan svenskan och engelskan vet jag dock inte om det är.

Något annat att tänka på är att om om en berättelse skrivs i preteritum är det mer naturligt att fortsätta beskriva händelser i samma förlopp i preteritum snarare än att växla till perfekt.

Jag tror också att det på engelska är lite mer vanligt att fråga "what happened?" medan det på svenska nog är vanligare att fråga "vad har hänt?". Detta i kombination med att man inte vill skifta tidsform kan innebära att följande översättning blir naturlig:

"What happened? A lion attacked you?"

"Vad har hänt? Har du blivit attackerad av ett lejon?"

Men de omvända tidsformerna är väl inte ogrammatiska på något av språken.

———

Ett terminologiskt tillägg: Den form vi diskuterar här kallas inte perfekt particip utan perfekt, helt enkelt. Perfekt är alltså den sammansatta tidsform som på svenska bildas med hjälpverbet ha i presens plus supinum (hjälpverbet kan dessutom ofta utelämnas).

Ett particip är en adjektivliknande verbform. Både svenskan och engelskan har två particip: presens particip (brytande, breaking) och perfekt particip (bruten, broken). Svenskan har dessutom en närbesläktad verbform: supinum (brutit). Denna är historiskt identisk med neutrala perfekt particip-formen (brutet) men för vissaverb är dessa olika i modern svenska.

I engelskan perfekt med have i presens + perfekt particip, i svenskan som sagt med ha i presens + supinum.

Anmäl
2015-05-05 14:24 #5 av: Lisabet

Om jag kom hem och såg min katt ligga utslagen, så skulle jag inte fråga kattvakten

- Vad gjorde du?

utan möjligen 

-Vad har du gjort?

 men antagligen,

-Vad har hänt?

Men om jag såg kattvakten hantera katten, men inte riktigt såg vad som gjordes, då skulle jag kunna fråga

-Vad gjorde du? (i betydelsen alldeles nyss)

Anmäl
2015-05-06 00:26 #6 av: Tjeja

Vilken bra förklaring och redogörelse #4 ! :-)

Medarbetare på FågelmatningDjurparkerVilda djur och Politik i fokus.

Anmäl