Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (2) Senaste inläggen

- Allmänt om sajten och iFokus - Medlemmar - var bor ni? - Medlemmar presenterar sig - Off topic (OT) Artificiell intelligens Boktips Fonologi och fonetik Grammatik Konstruerade/fiktiva språk Kroppspråk Lagar och lagstiftning Länkar - Föredrag Länkar - Ordböcker/lexikon Länkar - Radio/TV Länkar - Tidningar/hemsidor Råd och tips Semantik Skriftspråk - Stavning/Ortografi Skriftspråk - Tryck och grafik Språk i framtiden Språk i förändring Språkgrupp - Språk i Europa Språkhistoria Stilistik - Chattspråk/SMS-språk Stilistik - Dialekter/lokala varianter Stilistik - Korsord och korsordsord Stilistik - Kvinnligt/manligt språk Stilistik - Lyrik, dikt och poesi Stilistik - Lånord Stilistik - Maktspråk Stilistik - Ordspel och ordlekar Stilistik - Ordstäv och ordspråk Stilistik - Slang Stilistik - Språk i film, tv och litteratur Stilistik - Stilblommor, tidningsankor, tryckfel Stilistik - Ungdomligt språk Stilistik - Ålderdomligt språk Tal-, läs- och skrivsvårigheter Teckenspråk Utdöda/döende språk Vad betyder ordet/meningen? Vad kallas saken/företeelsen? Översättning/tolkning Översättningsgrodor Övrigt
Vad betyder ordet/meningen?

Suicid utan uppsåt?

2015-04-28 19:33 #0 av: RobinEH

Såg att Svenska Akademiens Ordbok definierar "självmord" som:

"om handlingen att avsiktligt beröva sig själv livet; äv. dels om handling som innebär en säker död för den handlande, utan att han (direkt l. i första hand) åsyftar att beröva sig livet, dels i hyperbolisk anv., om handling som innebär utomordentligt stor risk för den handlandes eget liv"

När är det okej att använda begreppet "självmord"/"suicid" med åsyftande till en handling som inneburit död för den handlande utan sådant uppsåt? För ser man till exempel till socialstyrelsen så används ju inte denna innebörd då de särskiljer olyckor från suicid. Ex:

"Det är välkänt att gränsdragningen mellan självmord och  olycksfall ofta är svår. Tveksamma fall kan klassificeras som dödsfall med oklart uppsåt, men bedömningspraxis kan skifta mellan olika läkare och från  en tidpunkt till en annan. För specialstudier redovisas här tidsserier för båda  grupperna. Sammanställningen ska inte uppfattas som att alla eller ens en  fast proportion av fall med oklart uppsåt egentligen ska räknas som självmord. Det bör också påpekas att gruppen oklart uppsåt också innefattar dödsfall där man inte kunnat fastställa om skadan uppkommit genom en  olyckshändelse eller om den uppsåtligen tillfogats av en  annan person."
"63              Självmord och annan avsiktligt självdestruktiv handling           X60 - X84             E950 - E959"
- http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-8-6

Från socialstyrelsens håll så är det ju tydligt att de anser innebörden av "självmord"/"suicid" som en handling med uppsåt.

Så återigen när kan "självmord"/"suicid" användas som uttryck för en handling som leder till döden utan uppsåt? Har man suiciderat om man avlider i en bilkrock, oavsiktlig överdos, fall etc?

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning.

Anmäl
2015-04-28 19:43 #1 av: VildaVittra

Nej, det menas mer på om risk för död/död pga risktagande och inte olyckor utan någon överdriven fara. Exempel:

"Det var rent suicidalt att ta den gistna ekan ner för den strömma forsen."

" Att hoppa bungyjump utan säkerhetsutrustning är rent självmord"

"Den som dyker utan parkamrat är något av en självmordskandidat"

Sådana saker.

Hur förberedd är du egentligen för krig, arbetslöshet, bränder eller sjukdom? Läs mer på Prepping iFokus

Anmäl
2015-04-28 19:53 #2 av: RobinEH

#1

Är inte det vad som åsyftas som hyperboliskt?

Som jag tolkar det så står det i citatet från SAOB:

  1. Självmord med uppsåt
  2. Självmord utan uppsåt
  3. Självmord i hyperbolisk mening om riskfull handling.

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning.

Anmäl
2015-04-28 19:58 #3 av: VildaVittra

#2 Ja.

Hur förberedd är du egentligen för krig, arbetslöshet, bränder eller sjukdom? Läs mer på Prepping iFokus

Anmäl
2015-04-28 20:17 #4 av: RobinEH

#3

Men är inte då dina exempel att betrakta som innebörd nr. 3 och "olyckor" som innebörd nr. 2?

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning.

Anmäl
2015-04-28 20:22 #5 av: tarantass

Det är skillnad på allmän användning av ett ord och hur en myndighet väljer att använda det för att nå vissa mål som ligger i myndighetens intresse och som ibland kan vara rätt specialiserade.

Svenska akademien ska i första hand ta hänsyn till det förra.

Sedan bör man nog, eftersom många tror annat, påpeka att varken Svenska akademien eller någon myndighet har befogenhet att föreskriva hur folk ska använda ett ord.

Akademien har en registrerande och möjligen rådgivande funktion (för de få ord som får plats i SAOL); myndigheten vägleder andra myndigheter och hur ordet brukas som term inom dess intresseområde, men bestämmer inte folkligt eller litterärt bruk.

Anmäl
2015-04-28 21:26 #6 av: VildaVittra

#3 Nej. 

Självmord med uppsåt- exempelvis att skära upp handlederna och dö

Självmord utan uppsåt- att göra som ovan men mer för att få uppmärksamhet med resultatet att man fortsätter leva eller att man dör (fast man inte egentligen vill göra det)

Självmord i hyperbolisk mening om riskfull handling- korsa Östersjön på en luftmadrass för man tror att det ska gå. 

Hur förberedd är du egentligen för krig, arbetslöshet, bränder eller sjukdom? Läs mer på Prepping iFokus

Anmäl
2015-04-28 23:30 #7 av: Ephraim

#2 Inte riktigt. Det beror kanske på vad man menar meduppsåt.

Det ska förstås påpekas att det inte är olagligt att ta sitt eget liv så det är inte direkt en juridisk fråga, men för att få struktur på det hela måste man ändå nästan använda begreppet uppsåt (ungefär) såsom det används i svensk straffrätt. Det är inte tänkt som en moralisk jämförelse mellan självmord och brott.

Observera att nedanstående möjligen kan uppfattas som något okänsligt om ett allvarligt ämne.

Jag tolkar i vart fall det som att både 1 och 2 i SAOB-citatet som att personen begår självmord med uppsåt att ta sitt eget liv.

Punkt 1 kan kaske jämföras med det som skulle kallas direkt uppsåt. Det innebär alltså att personen har för avsikt att åstadkomma en effekt, i detta fall att hen själv dör. Detta kan i sin tur delas in i två fall, dels (1a) att döden är det slutgiltiga målet med handlingen, och dels (1b) att döden bara är ett led i att uppnå ett annat mål. Det andra målet kan exempelvis just vara att få uppmärksamhet, att familjen ska få ut en livförsäkring, eller att genom ett självmordsdåd åstadkomma skada och fruktan hos andra.

Punkt 2 liknar lite det som kallas likgiltighetsuppsåt. Det innebär att man förvisso inte har för avsikt att uppnå effekten (sin egen död) men att man ändå utför en väldigt riskfylld handling och är likgiltig både inför risken och för effekten (sin egen död). Det kan exempelvis vara en soldat som springer in hos fienden och skjuter villt i hopp om att åstadkomma så stor skada som möjligt innan hen själv skjuts ner. Avsikten är egentligen inte att ta sitt eget liv, och döden i sig uppnår heller ingenting. Men soldaten är fortfarande fullt inställd på att hen inte kommer att överleva.

Punkt 3 kan man på ett ungefär jämföra med det som inom juridiken kallas oaktsamhet (vårdslöshet, försumlighet). Det innebär alltså att man i och för sig inte är likgiltig inför effekten (alltså att dö i detta fall) men att man är klandervärt oförsiktig. Man får utgå från vilken aktsamhet vi tycker människor bör iakta, och se om personen åsidosätter denna aktsamhet. Gränsen mellan likgiltighetsuppsåt och vårdslöshet är ansedd som ganska svår att dra, alltså även om omständigheterna är ganska klara. Man talar om likgiltighetsuppsåtet som uppsåtets nedre gräns.

Därtill skiljer man på oaktsamhet och olyckshändelser. Om någon dör utan att någon haft uppsåt till det eller att någon varit oaktsam var det helt enkelt en olyckshändelse.

——

Skulle man jämföra med att istället döda en annan person (åter, det är inte en moralisk jämförelse) så kan man dömas för mord både med direkt uppsåt och likgiltighetsuppsåt. Är man bara vårdslös kan man dömas för vållande till annans död. Det kan hända att vi ofta använder begreppet självmord lite snävare än mord faktiskt, vilket väl är skälet till att SAOB skiljer på 1 och 2 där alla nog är överens om att 1 är självmord medan 2 kan vara föremål för diskussion. Punkt 3 som SAOB beskriver som hyperbolisk användning skulle nog de flesta uppfatta just som "inte självmord egentligen" och få är nog beredda att använda begreppet om alla former av vårdslöst handlande, kanske endast sådant som är synnerligen vårdslöst.

För det fall att personen faktiskt överlever (oavsett risken) skulle nog de flesta inte fundera över att kalla det självmord överhuvudtaget (ibland kan det förstås vara ett självmordsförsök). På samma sätt kan det ju aldrig bli fråga om mord eller vållande till annans död om det inte är någon som har dött (däremot kan det ju bli frågan om mordförsök eller framkallande av fara för annan).

Gränsen mellan självmord och rena olyckshändelser är nog egentligen ganska klar sålänge man känner till alla omständigheter, inklusive det som är subjektivt hos den avlidne. Problemet är väl just att det i efterhand kan vara svårt att utröna vad som egentligen hände. Jag tror det är det som Socialstyrelsen syftar på när man skriver att gränsdragningen är svår. Man kan begå självmord genom en bilkrock eller genom en överdos, men inte om dessa är oavsiktliga. Så långt är det ganska klart. Problemet är väl just att det kan vara svårt att konstatera i efterhand om det var avsiktligt.

——

#5 Det är förvisso sant men SAOB, till skillnad från SAOL, har i princip endast som ambition att vara beskrivande och vetenskaplig, och därtill ganska uttömmande (om än lite ålderdomlig för äldre uppslags). Om man bortser från eventuella specialbetydelser av ordet tror jag i detta fall att SAOB:s beskrivning ganska väl motsvarar ordet självmord såsom det används i allmänspråket.

Anmäl
2015-07-01 00:39 #8 av: svenake

Det kan väl också vara att man slänger sej i skottlinjen för att skydda annan person? 

Anmäl
2015-07-01 00:52 #9 av: thenameless

Självmord utan uppsåt är väl ändå en dödsolycka?

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.