Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (2) Senaste inläggen

- Allmänt om sajten och iFokus - Medlemmar - var bor ni? - Medlemmar presenterar sig - Off topic (OT) Artificiell intelligens Boktips Fonologi och fonetik Grammatik Konstruerade/fiktiva språk Kroppspråk Lagar och lagstiftning Länkar - Föredrag Länkar - Ordböcker/lexikon Länkar - Radio/TV Länkar - Tidningar/hemsidor Råd och tips Semantik Skriftspråk - Stavning/Ortografi Skriftspråk - Tryck och grafik Språk i framtiden Språk i förändring Språkgrupp - Språk i Europa Språkhistoria Stilistik - Chattspråk/SMS-språk Stilistik - Dialekter/lokala varianter Stilistik - Korsord och korsordsord Stilistik - Kvinnligt/manligt språk Stilistik - Lyrik, dikt och poesi Stilistik - Lånord Stilistik - Maktspråk Stilistik - Ordspel och ordlekar Stilistik - Ordstäv och ordspråk Stilistik - Slang Stilistik - Språk i film, tv och litteratur Stilistik - Stilblommor, tidningsankor, tryckfel Stilistik - Ungdomligt språk Stilistik - Ålderdomligt språk Tal-, läs- och skrivsvårigheter Teckenspråk Utdöda/döende språk Vad betyder ordet/meningen? Vad kallas saken/företeelsen? Översättning/tolkning Översättningsgrodor Övrigt
Språk i förändring

Om hen

2014-07-29 15:01 #0 av: Emo

Många har tyckt att ordet hen har varit bra att använda om en person som man inte vet om det är en kvinna eller man som gjort eller sagt något.

Så som det beskrivs här kommer betydelsen av ordet att begränsas till vissa personer när det kommer in i SAOL enligt Aftonbladet:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19287883.ab

"När det nu kommer med i ordboken kommer ordet att ha två betydelser. En betydelse är som en beskrivning av ett tredje kön och den andra är för som ett uttryck för personer som varken ser sig som man eller kvinna, som ett könsneutralt pronomen. "

 Värd på  Pyssel och medarbetare på Pärlpyssel  och Psykologi
Mina figurer: http://parlkonst.se/
Emo, ägare till Emos Shop sen 1973

Anmäl
2014-07-29 16:02 #1 av: Inkanyezi

Jag misstänker att det har blivit någon miss där. Den vanligaste användningen som jag har sett är att ordet används om en person vars kön man inte känner till, vilket också gränsar till användningen av könsneutral tredje person i se språk som saknar könsbestämt pronomen i tredje person.

Anmäl
2014-07-29 17:01 #2 av: Svarttusch

#1 Nej det stämmer som Emo skriver. Jag har träffat på flertal personer som vill tilltalas som hen. För att de inte är han eller hon. På sätt och vis blir det ett tredje kön. 

Anmäl
2014-07-29 17:15 #3 av: Inkanyezi

#2 Det ändrar ju inte att den vanligaste användningen är som könsneutralt pronomen, dvs när man inte kan eller vill ange kön. Missförstår du avsiktligt, eller är det verkligen så att du inte förstår vad jag skrev? 

Ordet är etablerat i språket, och det används just på det sättet.

Att begränsa det på det sätt som antyds i notisen är knappast en uppgift för akademien, och det stämmer inte med hur det används.

Anmäl
2014-07-29 17:21 #4 av: Svarttusch

#3 Nu inser jag att jag läst både Emos och ditt inlägg för snabbt. Läser man dock artikeln står det tydligt att ordet har två innebörder, dels de du menar och dels det jag menar. Jag tolkade det som att det var det som stod i Emos citat från artikeln, men det gör det ju inte. Jag läste dessutom ditt inlägg för fort vilket fick mig att tro att du menade att det enbart används när en persons kön är okänt. T. ex "Jag ska till läkaren imorgon, hoppas hen är bra". 

Jag ber om ursäkt för det. Det verkar dock som de ändrat i artikeln och jag håller med följande citat: 

"Det kommer dels att stå den betydelse där man lämnar oklart vilket kön det är, men även betydelsen där det är något slags tredje kön. Det finns de som varken ser sig som män eller kvinnor och där kan det vara ett bra ord, säger Sven-Göran Malmgren till TT"

Anmäl
2014-07-29 18:37 #5 av: Emo

Bra att de ändrat det. Ännu bättre om det hade varit rätt från början.
Då hade inte denna tråd kommit till.
Så såg det ut då:

 Värd på  Pyssel och medarbetare på Pärlpyssel  och Psykologi
Mina figurer: http://parlkonst.se/
Emo, ägare till Emos Shop sen 1973

Anmäl
2014-08-22 15:30 #6 av: BrittaD

Jag råkade skriva i fel tråd, här skall det vara:

Det finns en annan tråd som diskuterar hen, "Det nya ordet hen", längre tillbaks i tiden på den här sajten.

~ Man kommer aldrig först om man går i andras fotspår ~

haflingerforum.nu

Anmäl
2014-08-22 15:47 #7 av: Emo

#6 Den finns under Råd och Tips

Denna är under Språk i förändring och startades för att Aftonbladet påstod något som de senare ändrade (korrigerade).

 Värd på  Pyssel och medarbetare på Pärlpyssel  och Psykologi
Mina figurer: http://parlkonst.se/
Emo, ägare till Emos Shop sen 1973

Anmäl
2014-09-11 11:32 #8 av: Inkanyezi

Hen är intressant tycker jag, ur den synvinkeln att såvitt jag vet, inget annat indoeuropeiskt språk har ett könsneutralt pronomen i tredje person. De nordiska språken, liksom holländska, har länge haft fyra genus bland pronomina, medan övriga språk mestadels har tre, varav två är manligt/kvinnligt, medan övriga hänför sig till sådant som man inte anger kön på, men där åtskillnaden är rent språklig.

Vi har ett könsneutralt ord för barn, och det pronomen man kan använda av de tidigare ej könsbestämmande är neutrum, det. Och visst är det praktiskt att ha ännu ett könsobestämt pronomen för människor, helt oavsett vissa personers önskan att sakna kön eller tillhöra ett "tredje" kön. Just det ser jag som en fråga oavhängig av det här språkliga uttrycket. HBTQ-personer och andra, som kanske inte vill sälla sig till den skaran, men ändå motsäger sig det kön de är av naturen givna, liksom de ytterligt få som har begåvats med båda könen, står delvis utanför den rent språkliga frågan.

Hen kan användas om alla, precis som pay i quechua och hän i finska. För mig är det ett större ont att kräva att andra ska använda hen snarare än han eller hon, för en människa vars kön faktiskt är känt, än att som HBTQ-person omnämnas med han eller hon när det faktiskt är det rätta pronomenet. Conchita Wurst är ett exempel på en person som upprepat beskriver sig själv som en "han", och i ett sådant läge ser jag det som väldigt onödigt att använda hen när han omtalas, och kanske mer tveksamt att omnämna honom som hon. Visst är det enklare i de språk som inte har könsbestämda personliga pronomen, men att göra det till en fråga om respekt att vissa ska omtalas könsneutralt på grund av sin läggning eller önskan om detta är att gå för långt i kontroll av andras sätt att uttrycka sig. 

Ska det sägas lite kortare, är det ungefär: Rör inte mitt språk!

Jag kräver av dessa HBTQ-personer att de respekterar min rätt att använda han och hon på det sätt som har brukats genom massor av generationer och som jag har lärt mig sedan jag var liten. Det ska de förbanne mej godta! Sedan får de själva henna så mycket de vill.

Anmäl
2014-09-15 11:17 #9 av: obstitant

#8 Jag har bestämt för mig att Conchita Wurst (scenpersonligheten) definieras som en hon, medan artisten bakom är en man.

Anmäl
2014-10-15 02:59 #10 av: Thaeri

#8, engelska har "they" i singularisBlinkar

Det är inte helt ok enligt de värsta språkpoliserna, men det har funnits i 500 år.

Anmäl
2014-10-16 21:42 #11 av: Ephraim

Det finns faktiskt gott om indoeuropeiska språk som har könsneutrala personliga pronomen i tredje person singularis, särskilt om man tittar utanför Europa. I den indo-iranska språkgrenen (som både vad gäller antalet talare och antalet språk är med god marginal den största grenen av IE) är det relativt vanligt att helt sakna grammatiskt genus eller i vart fall inte göra distinktionen i pronomen.

Persiska är ett välkänt exempel på språk helt utan grammatiskt genus och utan någon form av genus-distinktion hos pronomen (som finska och turkiska alltså). Fornpersiskan hade det klassiska indoeuropeiska tregenussystemet men det gick förlorat i medelpersiskan (övergången räknas någon gång till 300 f.kr).

Bengali, som enligt Wikipedias lista är världens sjunde största språk räknat till antalet modersmålstalare (med fler talare än ryska), har såvitt jag förstår inget grammatiskt genus, förutom att animata (levande) och inanimata substantiv har lite olika böjning. Hos pronomina finns inte denna distinktion.

Hindu–urdu har i och för sig en distinktion mellan maskulinum och femininum men distinktionen görs faktiskt inte hos personliga pronomen utan dessa är könsneutrala. Dock verkar många, men inte alla, verbformer indikera genus hos antingen subjekt eller objekt så det gör det lite svårare att vara könsneutral (detta är alltså helt omvänt från vad vi är vana vid från Europeiska språk).

Om jag förstått saken rätt (efter en snabbkoll i en grammatik) har dock romani, som historiskt är närbesläktat med hindi–urdu, distinktionen maskulinum–femininum hos demonstrativa pronomen (vilka fungerar som tredje person personliga pronomen). Nu är väl romani snarare än grupp språk än ett enda så det kan ju finnas en variation.

Utanför den indo-iranska grenen saknar armeniska helt grammatiskt genus, det återfinns inte ens i de äldsta formerna av den armeniska språkgrenen.

Den sedan länge utdöda anatoliska grenen (där hettitiskan är det mest kända språket och också det äldst belagda IE-språket) saknar distinktionen mellan maskulinum och femininum men har liksom svenska en distinktion mellan neutrum och utrum. Vissa forskare anser att den anatoliska grenen delade sig från övriga IE-språk innan distinktionen maskulinum–femininum hade utvecklats. Till skillnad från svenskan finns också bara två genus hos pronomen så de kan sägas vara könsneutrala.

Jag tror dock att alla europeiska IE-språk (till vilka jag här räknar romani men inte armeniska) faktiskt har åtminstone distinktionen maskulinum-femininum hos personliga tredje person pronomen i singularis. Sedan har i stort sett alla också två eller fler grammatiska genus. Såvitt jag känner till är engelskan (lågskotskan inkluderat) unik bland europeiska IE-språk i att ha tappat grammatiskt genus. Afrikaans har genomgått samma utveckling men det är ju faktiskt inget europeiskt språk längre. Både afrikaans och engelska har dock distinktionen hos pronomen, fast då baserat på naturligt snarare än grammatiskt genus.

Sen har nog många språk något som liknar könsneutrala personliga pronomen i tredje person. Det är väl delvis en definitionsfråga. Ibland är ju gränsen lite flytande för vad som är ett personligt pronomen och vad som är ett demonstrativt pronomen (många språk har bara rena personliga pronomen i första och andra person), ett substantiv, eller något annat. Svenska han eller hon och vederbörande har väl ganska många karakteristika av personliga pronomen i sin egen rätt. Och engelskan har som nämnts ovan möjligheten att använda they i singularis.

Anmäl
2014-10-16 21:51 #12 av: Ephraim

Om någon känner till ett europeiskt IE-språk eller dialekt förutom engelska och lågskotska (och armeniska och afrikaans) som saknar grammatiskt genus så skulle det vara intressant att veta. Det skulle inte helt förvåna mig om det finns någon frisisk dialekt som saknar grammatiskt genus eller något sådant, men jag känner inte till det.

Anmäl
2014-10-16 23:35 #13 av: Thaeri

#12, traditionellt har  en stor del av Jylland bara ett genus om jag inte minns helt fel, så man behöver inte gå längre bort än danska. Sen ligger det något och skvalpar i bakhuvudet om en eller två svenska dialekter i Österbotten också.

Anmäl
2014-10-18 17:09 #14 av: Ephraim

Där ser man, du verkar ha rätt. Enligt Wikipedia finns det på Jylland dialekter med tre, två och ett genus. Det finns en karta med ungefär hur de fördelar sig:

http://en.wikipedia.org/wiki/Jutlandic_dialect#Gender

Jag tror det finns ett stort överlapp mellan de dialekter som placerar bestämd artikel framför substantivet (snarare än efter som ju är typiskt för nordiska språk) och de som har ett genus.

Det verkar också mycket riktigt som att de svenska dialekterna i Karleby och Nedervetil i Österbotten förlorat genusdistinktionen fast jag är inte riktigt säker på detaljerna. På ett ställe påstods att dialekterna förlorat genus i singularis men inte i pluralis (vilket väl innebär att variationen i substantivböjning finns kvar antar jag) men jag vet inte om det stämmer.

Det verkar också som att andra dialekter i Österbotten kan ha lite hyss för sig vad gäller genus så det får jag läsa på mer om vi tillfälle...

En sökning gav två ytterligare exempel på europeiska dialekter som saknar grammatiskt genus:

Den tamiska dialekten av lettiska som talas i nordvästra Lettland, tydligen under inflytande av liviska (ett numera nästintill utdött östersjöfinskt språk). Standardlettiska har två genus, maskulinum och femininum. Litauiskan har tre genus.

Den (tosk-)albanska dialekt som talas i Mándres i Grekland, tydligen under inflytande av turkiska. Standardalbanska har tydligen tre genus, med neutrum på väg bort så dialekterna i övrigt antar jag har antingen två eller tre genus.

Anmäl
2014-11-06 21:15 #15 av: Lia

Jag har aldrig, och kommer aldrig heller, använda mig av "hen" för att prata om personer jag inte vet könet på. Jag gillar inte den användningen, men folk får ju göra som de vill, precis som jag. Jag använder det endast som ett tredje kön, precis som "han" och "hon", och då även "hen". För mig handlar det om personer som inte ser sig som varken "han" eller "hon", utan helt enkelt som "hen". Jag vill absolut inte råka bli kallad en "hen" eller "han", när jag är en "hon".

Sen får ni har vilka åsikter ni vill såklart! :)

Söker du vänner? Klicka här!

Borderline & Depression & Goth & IBS & Social ångest & Vänskap Gapskrattar

Anmäl
2014-12-01 16:48 #16 av: maxiq

Henskjutning?

________________________________________
"On the internet You can be anything you want.
It is strange that so many choose to be stupid"

Anmäl
2014-12-01 23:54 #17 av: obstitant

#16 Ser mer ut som transfobi i mina ögon. Samma typ av humor som "en karl i kvinnokläder, tihi tihi så tokigt!".

Anmäl
2014-12-02 09:46 #18 av: Amandla

Även om jag förstår vad som menas med bilden vill jag påminna om det där med copyright...

Sajtvärd på Healing och Pudel, medis på Tarot och Övernaturligt

Anmäl
2014-12-08 10:11 #19 av: Mitralis

I Hälsingland och Jämtland betyder hen här Glad 

Anmäl
2014-12-08 12:50 #20 av: tarantass

#19: nja, det bör faktiskt stavas "hänn". Det heter också "hänne", olika i olika trakter och kan vara olika efter var i en mening man använder det. Finns i Dalarna och Bergslagen också och kommer av "här" + en gammal utpekande partikel.

Anmäl
2014-12-08 12:52 #21 av: Mitralis

#20 Det har du ju rätt i Glad 

Anmäl
2014-12-21 13:59 #22 av: Skorpion76

Min syn på ordet är det som redan nämnts längre upp i tråden.  Det vill säga att det är en beskrivning av ett könlöst tillstånd där man kanske inte kan eller vill ange kön. Hen är bara ytterligare ett alternativ till han eller hon, personen ifråga, vederbörande eller liknande.  

 Energy Pethead
Medarbetare: Synskadade, Funktionshindrade, Hjälpmedel

Sajtvärd för Nostalgi, Lekar
http://klotterplanket1.egetforum.se/

Anmäl
2015-01-01 05:00 #23 av: thenameless

Jag gillar öl. Det är rätt könslöst...

Anmäl
2015-01-01 12:49 #24 av: Inkanyezi

#23 Inte helt könlöst om vi betraktar grammatiska genus som kön, då öl kan ha hela två grammatiska genus. Det kan vara neutrum, vilket beskriver själva vätskan, drycken, medan man använder utrum för att ange den specifika öl i flaska, burk eller uppslagen, som ska drickas.

Mitt öl är alltså ölet som jag brygger eller ölet jag har köpt hem, medan ölen som är upphälld i glaset framför mig på bordet. Två skilda genus, med något skild innebörd.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.