Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (2) Senaste inläggen

- Allmänt om sajten och iFokus - Medlemmar - var bor ni? - Medlemmar presenterar sig - Off topic (OT) Artificiell intelligens Boktips Fonologi och fonetik Grammatik Konstruerade/fiktiva språk Kroppspråk Lagar och lagstiftning Länkar - Föredrag Länkar - Ordböcker/lexikon Länkar - Radio/TV Länkar - Tidningar/hemsidor Råd och tips Semantik Skriftspråk - Stavning/Ortografi Skriftspråk - Tryck och grafik Språk i framtiden Språk i förändring Språkgrupp - Språk i Europa Språkhistoria Stilistik - Chattspråk/SMS-språk Stilistik - Dialekter/lokala varianter Stilistik - Korsord och korsordsord Stilistik - Kvinnligt/manligt språk Stilistik - Lyrik, dikt och poesi Stilistik - Lånord Stilistik - Maktspråk Stilistik - Ordspel och ordlekar Stilistik - Ordstäv och ordspråk Stilistik - Slang Stilistik - Språk i film, tv och litteratur Stilistik - Stilblommor, tidningsankor, tryckfel Stilistik - Ungdomligt språk Stilistik - Ålderdomligt språk Tal-, läs- och skrivsvårigheter Teckenspråk Utdöda/döende språk Vad betyder ordet/meningen? Vad kallas saken/företeelsen? Översättning/tolkning Översättningsgrodor Övrigt
Vad betyder ordet/meningen?

Definiera anorexi

2013-12-03 16:46 #0 av: RobinEH

Min fråga berör definitionen av ordet "anorexi". Enligt svenska akademins ordlista så definieras anorexi som "sjuklig aptitlöshet" alt. "självsvält". Sett till ordets ursprung så vill jag hävda att denna definitionen är inkorrekt.

Anorexi kommer från grekiskans "anoreksi" vilket sammansats av "an-" (ej, utan, frånvaro av, -löshet) och "oreksis" (aptit). Anorexi betyder utifrån detta alltså "aptitlöshet". Ur detta framkommer inte värderingen "sjuklig" eller svält, inte heller benämns huruvida det är ett egenval. Självsvält är snarare något som förekommer vid "anorexia nervosa" vilket översatt betyder "nervös aptitlöshet", men inte heller detta innebär i strikt mening självsvält.

Med anledning av detta är jag intresserad av att få hjälp att definiera anorexi samt särskilja anorexi från anorexia nervosa.

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning och Hälsa

Anmäl
2013-12-03 18:59 #1 av: Ephraim

Fäst dig inte vid ordets ursprung. Det är ett ganska vanligt resonemang att vissa ord "måste" betyda en viss sak baserat på deras ursprung. Men det är ett felslut av åtminstone tre skäl. För det första ändrar ord betydelse med tiden. För det andra lånas ord väldigt ofta med en annan betydelse än i ursprungsspråket. Ord som har en stor bredd i ursprungsspråket lånas ofta in med en precis betydelse. För det tredje behöver det inte finnas någon som helst logik i ordbildning och namngivning.

Det finns bara en sak som har betydelse: hur ordet används. För facktermer är det relevant hur de används av fackpersoner och hur de definieras av vad fackpersoner anser vara en relevant auktoritet.

Jag är ingen auktoritet på medicin men jag tror att anorexi används på två sätt:

1. (särskilt vardagligt) som synonym till Anorexia nervosa

2. (särskilt i medicinska sammanhang) "en medicinsk term för att sakna matlust. Om anorexin är psykogen kan det t.ex. vara ett tecken på depression, anorexia nervosa eller annan ätstörning. Även fysiska sjukdomar kan leda till anorexi, däribland zinkbrist, infektionssjukdomar och cancer. Anorexi kan också vara ett tecken på drogmissbruk" (Wikipedia).

I betydelse 1 används ofta formen anorexia. Angående Anorexia nervosa får du kolla med medicinska auktoriteter exakt vad det innebär. Det kan nog hända att det finns lite olika uppfattningar. Men kom ihåg att termens ursprung är irrelevant. Det enda som har betydelse är hur termen används i facksammanhang.

Anmäl
2013-12-03 20:51 #2 av: Lill-Kisse

Nog tycker jag att det är ett visst värde i att undersöka den ursprungliga betydelsen av anorexi eftersom grekiska faktiskt är gängse språk inom medicin. 

Sedan har det uppkommit diagnoser som tyder på att aptitlösheten blivit sjuklig och måste behandlas därefter. Då skapades lite nya, svenska termer som inte kan härledas av den gamla grekiska termen. Det låter till och med hårt att benämna tillståndet som självsvält, precis som om det vore ett eget val, vilket jag inte är övertygad om. Men det råder väl delade meningar om den saken.

Anmäl
2013-12-03 21:25 #3 av: Ephraim

Man ska skilja på två besläktade resonemang som har att göra med ordets ursprung. För att ta två exempel:

1. Ordet riksdagsman betyder 'manlig ledamot av riksdagen' eftersom slutledet är man.

2. Ordet riksdagsman kan få lyssnaren att tro att det syftar på en manlig ledamot eftersom slutledet är man.

Resonemanget i exempel 1 är felaktigt. Man kan inte utgå från ordets ursprung och sluta sig till vad ordet faktiskt betyder. Om vi ser till hur ordet används så ser vi att det används könsneutralt. Resonemanget i exempel 2 är däremot fullt rimligt och kan användas som argument för att använda ordet riksdagsledamot istället.

Analogt med detta: om vi ska försöka definiera en medicinsk term som är i bruk är det helt irrelevant vad termens ursprung är. Om vi däremot ska bilda en ny term eller argumentera för att en term bör bytas ut (eller behållas) är ursprunget i högsta grad relevant. Men det är två situationer som bör skiljas åt.

Anmäl
2013-12-04 00:56 #4 av: RobinEH

Problemet är ju dock att anorexi  är en medicinsk term. I princip samtliga medicinska termer bygger de på det grekiska alternativa latinska språket varvid de ger en preciserande betydelse. Av denna anledningen så tycker jag att anorexi borde definieras strikt översatt likt exempelvis anovulation. Hade anorexi varit ett ord som använts i allmän mening så förstår jag att definitionen inte skulle översättas direkt, likt exempelvis riksdagsman. Vardagliga ord, som aptitlöshet eller som anorexi idag hävdas betyda självsvält, finns ju redan och används. 

Vardagsintegreringen av anorexi och adaptionen av ordets definition därefter förstör dess medicinska betydelse då det uppfattas som en sjukdom istället för ett symptom på sjukdomen. 

Förövrigt så såg jag faktiskt att nationalencyklopedin definierar anorexi på samma sätt som jag hävdar att det bör. http://www.ne.se/anorexi (har du en inloggning så kan du även se att anorei särskiljs från anorexia nervosa).

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning och Hälsa

Anmäl
2013-12-04 11:18 #5 av: Ephraim

Det finns inget forngrekiskt ord för anorexi och inget forngrekiskt ord för anorexia nervosa. Det är inte så förvånande. Forngrekiska är inget tekniskt språk, det var vardagsspråket för människor som levde för mer än två tusen år sedan och vars medicinska kunskapsnivå var ganska primitiv. Det fanns ett ord ἀνορεξία (anorexíā) men det betyder inte 'anorexi'. Det betyder ungefär 'avsaknad av begär'. Alltså inte enbart begär efter mat utan begär efter vad som helst.

Kan man då dra slutsatsen att det svenska ordet anorexi egentligen betyder 'avsaknad av begär'? Självklart inte. Ordet får sin medicinska betydelse därför att medicinska auktoriteter vid något tillfälle lånat in ett ord från de gamla grekernas vardagsspråk in i det moderna medicinska språket. Det är inte ursprunget som gör ordet precist. Det blir precist därför att det lånas in med en teknisk betydelse.

Jag vet inte exakt vad du menar med att orden borde ”definieras strikt översatt” men du kan inte gå till originalspråken för att avgöra vad moderna tekniska termer betyder. Anovulation är ett bra exempel på det. Ovum har lånats in i den tekniska betydelsen 'äggcell' men det är inte vad ordet betyder på latin. Det betyder 'fågelägg' eller 'fiskrom' (sådant man äter!) eller mer bildligt 'början'. Den tekniska – och för romarna ganska främmande – betydelsen har ordet fått när det lånats in i det biologiska språket.

Hursomhelst, om du vill definiera ordet anorexi utifrån en översättning från grekiska betyder ordet 'avsaknad av begär'. Men slå upp ordet i NE, Wikipedia eller någon medicinsk källa istället så ser du hur ordet används bland fackfolk idag. Det är rimligen vad ordet faktiskt betyder.

Anmäl
2013-12-06 15:13 #6 av: RobinEH

Okej, språket är jag inte helt hajj på.

Jag har kontaktat Svenska akademin och de skall diskutera med läkare och därefter återkomma.

Från svenska språkrådet fick jag som svar att:
"Ordet anorexi har i svenskan två betydelser (eller en huvudbetydelse och en betydelsenyans, om man så vill). Anorexi kan dels användas som synonym till ”aptitlöshet”, men kanske främst om lite allvarligare, sjuklig sådan (och framför allt i fackspråk, annars säger man ”aptitlöshet”). Men anorexi kan även användas som en vardagligare kortform av sjukdomen anorexia nevrosa."

Enligt Nationalencyklopedin. Band 1, A-ASA. (1989) Höganäs: Bra Böcker AB så definieras anorexi:
"Anorexi (grek. anorexi´a 'brist på matlust' av nekande an och o´rexis 'begär'), aptitlöshet, vanligt vid olika kroppsliga sjukdomar och psykiska störningar. Vid >anorexia nervosa föreligger dock inte aptitlöshet utan avsiktlig självsvält."

Enligt Svensk Uppslagsbok, andra omarbetade och utvidgade upplagan. Band 1, A-APOSTAT. (1957). Malmö: Förlagshuset Nordens Boktryckeri så definieras anorexi:
"Anorexi´ (till grek. nekande an- och or´exis, begär), med. aptitlöshet. Jfr Aptit."

De två övre böcker har ju några år på nacken och Svensk ordbok, utgiven av svenska akademien, A-L. (2009). Stockholm: Svenska Akademien definierar anorexi:
"Anorexi´ subst. ~n ● an-orexin
● Sjuklig aptitlöshet avsiktligt framkallad genom avmagringsåtgärder och ofta bottnar i bristande självkänsla m.m.
● äv. om aptitlöshet som är vanlig vid olika kroppsliga sjukdomar och psykiska störningar.
HIST.: sedan 1903; modern bildn. till grek. an´- 'ej' och or´exis 'aptit'.
"

Vidare sett till böcker med medicinsk terminologi så definierar Medicinsk terminologi. 5:e upplaga. Bengt I Lindskog. (1997). Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag anorexi såhär:

"Anorexi (l. -a, ae f., av g. orexis, aptit) ätstörning med aptitlöshet t.ex. (tillfälligt) nedsatt aptit vid läkemedelsbiverkan."

Sista boken som jag kan referera till är Medikon Band 1, A-EPI. (2008). -: Bertmarks Förlag vars förklaring jag ansåg bäst och löd:
"Anorexi´, aptitlöshet, minskad eller obefintlig aptit. Anorexi är ett mycket vanligt symtom vid sjukdomar som är allvarliga eller långvariga eller bådadera. Den som har en intensiv infektionssjukdom eller avancerad cancer har alltid någon grad av anorexi. Vidare störs aptiten vid psykiska kristillstånd, vid depression med mera. Termen anorexi har i allmänspråket, och i viss mån inom sjukvården kommit att användas som synonym till >anorexia nervosa."

Jag har försökt att hitta ordboken/-listan där anorexi först framkommer (1903) men utan framgång. Men sett till dessa citat så ser anorexi ut att till en början använts för att benämna just aptitlöshet. Termen användes till en början inom den medicinska världen men har därefter kommit till att användas som förkortning av anorexia nervosa bland lekmän. Termens betydelse som lekmannaspråk har därefter spritt sig till sjukvården där den konkurerar med den rent medicinska betydelsen.

Sett till detta så kvarstår min tro att den definition som ges i dagens ordböcker är felaktig. Termen är en medicinsk term och därmed bör den medicinska definitionen användas. Som lekmannaterm så bör anorexi som förkortning hänvisa till definitionen av anorexia nervosa (vilket idag inte ens finns med i ordlistan), likt som görs för exempelvis Ok (okej). För anorexi är ju som enbart en förkortning av anorexia nervosa.

Kan jag vara något på spåret eller är jag bara trångsynt?Skämtar

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning och Hälsa

Anmäl
2013-12-06 23:25 #7 av: Inkanyezi

Jag tror att den allmänna användningen av anorexi för självsvält är i linje med det slappa språkbruk som förekommer kring andra tekniska begrepp bland lekmän utan större intresse för språket och ordens betydelse. Man drar alltså ett likhetstecken mellan en väldigt slank person och sjukdomen anorexia nervosa, och benämner personen anorektiker, även om det inte alls stämmer vare sig om sjukdomen eller brist på matlust. Den slanka personen kan vara ett veritabelt matvrak.

Liknande hantering har antitesen analog gentemot digital fått, så att det förutsätts att om det inte är det ena, måste det vara det andra, så att fotografi som inte lagras digitalt benämns analog, och utrustningen för att göra bilder med annan teknik än den nu vanliga digitala också benämns analog. Därifrån har steget tagits till att kalla bilderna som skapas "analoga" och "digitala" efter framställningssättet inom just denna antites.

Det handlar om brist på stringens i språket, slapphet, och det lär vi få leva med, också i frågan om anorexi. Om man vill uttrycka sig exakt och bli förstådd i alla läger, måste man använda bättre termer, som mer uttryckligt benämner företeelserna med vardagligt språk utan tillkonstrade "facktermer". Ibland kan man då tvingas till längre omskrivningar.

Anmäl
2013-12-08 19:14 #8 av: Ephraim

Man ska kanske skilja på tre former av "slapphet". Dessa är då anorexi eller anorexia används som kortform av anorexia nervosa...

1. ...där sjukdomen faktiskt föreligger.

2. ...där talaren tror att sjukdomen föreligger men faktiskt inte gör det.

3. ...där talaren vet att sjukdomen inte föreligger eller inte bryr sig.

Fall 1 är ju väldigt accepterat i vardagsspråk och tydligen också i medicinska sammanhang idag.

Fall 2 är inte så mycket en språklig fråga. Talaren använder ju ett ganska accepterat språkbruk men gör så att säga en feldiagnos. Det är alltså frågan om medicinsk okunnighet mer än något annat.

Fall 3 är däremot ett exempel på en språklig betydelseutvidgning. Här används alltså begreppet även om talaren inte tror att det faktiskt rör sig om anorexia nevrosa. Jag vet faktiskt inte om detta är så vanligt idag. Jag skulle faktiskt tro att de som använder anorexi faktiskt tror att det rör sig om anorexia nevrosa.

Anmäl
2013-12-08 19:24 #9 av: Ephraim

#6 Du har rätt i att förklaringen av anorexi (i den vardagliga betydelsen) åtminstone bör hänvisa till anorexia nevrosa. På så sätt kan läsaren gå till en medicinsk källa och få en bättre förklaring. Sen kan ju ordboken ha en kort förklaring ändå. Det är dock bättre att tala om ordförklaringar än om orddefinitioner. Poängen med en vanlig ordbok är inte att ge en definition som är tillämpbar i alla sammanhang, det är snarare för att läsaren ska kunna kolla upp ett svårt ord för att förstå en text. Svenska Akademiens Ordlista har inte ens det syftet, ett fåtal ord har en förklaring men för det flesta ord finns bara stavning och böjning.

Anmäl
2013-12-08 19:28 #10 av: RobinEH

#8

Att en del använder anorexi istället för anorexia nervosa inom sjukvården tror jag beror på ignorans snarare än acceptans. Den medicinska definitionen av termen anorexi är inte direkt något som kommer upp under utbildningen varvid vardagsformen antas korrekt. Inom medicin så bör detta dock ses som negativt eftersom det gynnar missuppfattningar hos sakkunniga då medicinsk terminologi skall föregå vardagliga förkortningar.

Om vårdkunniga vars information når ut till allmänheten (ex. vårdguiden) skulle skilja på anorexi och anorexia nervosa så tror jag att termen åter skulle få sin ursprungliga definition utifrån medicinsk terminologi. Vilket enligt min mening skulle gynna ordet.

Sedan kvarstår det ju att anorexi/-a (vardaglig) bör ses som en förkortning av anorexia nervosa och inte som eget ord. Skulle man vara tydligare med detta så skulle man kunna återgå till den medicinska benämningen av anorexi.

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning och Hälsa

Anmäl
2013-12-08 19:51 #11 av: Inkanyezi

Jag tror att det är vådligt att använda otydlig terminologi, inte bara i dagligt tal, utan kanske i synnerhet inom ett yrkesområde där begreppet förekommer i två skilda betydelser. Jag har ju de senaste dagarna upplevt en släng av aptitlöshet, bristande matlust, vilket också har synts på vågen, som visar ett kilo mindre än för en vecka sedan. Det är alltså anorexi i den mediciniskt vetenskapliga betydelsen, men det handlar definitivt inte om självsvält, som är något helt annat. Tvärtom försöker jag pilla i mig lite mer käk för att gå upp det som jag har tappat. Men jag har upplevt en kortare period av bristande matlust.

Så jag tycker att i såna här knepiga situationer är det lämpligt att inte använda uttrycket om det kan feltolkas. Bättre är det då att skriva enkelt och koncist precis vad det handlar om. Om den mediciniska termen behövs, så skjuter man in den som en parentes, eventuellt med förtydligande om det krävs för undvikande av missförstånd. Det finns också en internationell kod som kan användas i mediciniska sammanhang, där de olika tillstånden inte kan förväxlas.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.