2012-09-24 00:47 #0 av: Inkanyezi

I en annan tråd här i forumet hävdas att supinum av verbet se ska kunna stavas med ä, dvs "sätt". Det påstås också att en lärare i svenska skulle ha lärt ut det, vilket jag har väldigt svårt att tro. Stavningen går igen i en deltagares sätt att skriva "oavsett", ävenledes med ä, dvs "oavsätt".

Därför startar jag här en liten undersökning.

Frågan är, kan man skriva "sätt" som supinumform till verbet se,
eller måste det skrivas "sett", och om den avledda formen "oavsett"
också borde kunna stavas "oavsätt"