2012-04-19 23:29 #0 av: Ephraim

WALS (World Atlas of Language Structures, http://wals.info/) är en rolig sida. Här undersöks en rad olika språkliga fenomen utifrån ett relativt stort urval av språk, som ska försöka vara representativt till geografi och språkfamilj. Resultaten presenteras på en karta eller i en tabell, och dessutom finns alltid en intressant artikel till. Tänkte tipsa om några artiklar men läs gärna bland de olika kapitlen. Lingvistiska termer förklaras i artiklarna.

I diskussionen om "hen" har ofta framförts att många språk (finska brukar nämnas) inte har olika pronomen för olika kön. Men hur vanligt är det egentligen att göra någon form av distinktion baserat på biologiskt kön? Ungefär en tredjedel av de undersökta språken gör en sådan distinktion.
http://wals.info/chapter/31

Nästan alla europeiska språk har som bekant någon form av verbböjning efter subjekt. De fastlandsskandinaviska standardspråken är ovanliga i Europa i att inte alls (längre) personböja verb efter subjekt. Men hur är det i resten av världen? Det visar sig att det är väldigt regionalt. Exempelvis har Sydostasiatiska och Västafrikanska språk sällan personböjda verb, de har faktiskt inte så mycket böjning alls. Mindre regioner finns också på andra ställen. Majoriteten av världens språk har dock personböjning av verb. Faktum är att runt hälften av alla språk böjer verb både efter subjekt och objekt.
http://wals.info/chapter/102

De allra flesta av världens språk har fått sitt ord för "te" från någon kinesisk dialekt. Men olika språk har tagit ordet från olika kinesiska dialekter:
http://wals.info/chapter/138