2011-05-09 00:37 #0 av: Hera

Heter det pillrerna eller pillerna, när vi talar om tabletter?