2010-03-10 12:38 #0 av: raphanus

Riksdagen har beslutat om en ny samlad språklag som började gälla den 1 juli 2009. Det är en lag som omfattar hela språksamhället och lagfäster Sverige som ett flerspråkigt land. Svenskan är huvudspråket och finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska är nationella minoritetsspråk. Också det svenska teckenspråket har en särskild ställning som modersmål för döva.

Språkrådets webbplats

raphanus - sajtvärd