2010-03-09 12:11 #0 av: raphanus

I SvD den 8 mars 2010 skriver Olle Josephson om den nya svenska språklagens tillämpning.

Så här skriver Språkrådet om den nya språklagen.

raphanus - sajtvärd